torsdag den 8. december 2016

Internationalt: I byen Rom skalal nyindkøbt software skal være open source

Byen Rom, som er den fjerde største by i EU, vil øge sin brug af fri og open source software. Det er besluttet i oktober 2016. Alle nye softwareløsninger vil være baseret på open source, og byen overvejer også at udskifte eksisterende proprietære løsninger ved open source alternativer.

Et af målene er at frigøre byen fra leverandør lock-in. Desuden ønsker Rom at bruge åbne og skalerbare softwareløsninger, der muliggøre at byen kan skifte mellem leverandører. Skift til fri og open source software vil øge effektiviteten, åbenhed og bæredygtighed. Det udtaler et medlem af byrådet. Det giver også byen øget selvbestemmelse ved udøvelsen af sine offentlige administrationsopgaver.

Kilde: https://joinup.ec.europa.eu/node/157510

tirsdag den 6. december 2016

Tekstdokumenters titel


Det har i lang tid irriteret mig at mine PDF-filer vises med filnavn og dokumenttitel i titellinjen. Det er irriterende fordi jeg altid glemmer at rette dokumenttitlen, og mine PDF-filer har altid skabelonens navn (hvis jeg har brugt en skabelon) i titellinjen. 
Et tekstdokument kan have forskellige ”titler”. F.eks. kan du anvende en typografi med navnet ”Titel”. Det er bare ikke den titel der anvendes når vi laver PDF-filer. Det er den titel du kan registrere under Filer – Egenskaben på fanen Beskrivelse i feltet Titel.
Og hvem husker lige det?
I mit tilfælde er jeg så uheldig at mine skabeloner derimod har titler, og hvert eneste dokument ”arver” skabelonens titel, hvilket så i sidste ende vises i PDF-læserens titellinje. Det var faktisk bedre hvis der slet ikke stod noget som helst i det felt.
Jeg har forsøgt at automatisere opdatering af feltet, og jeg er kommet frem til to forslag. Det første går ud på at titlen inde i dokumentet (f.eks. med typografien ”Titel”) tildeles et bogmærke med navnet ”Titel”. Denne makro overfører Titel-teksten i dokumentet til egenskabstitlen:
Sub TitelFraBookmark
oBookmarkTitel = thisComponent.Bookmarks.getByName("Titel")
thisComponent.DocumentProperties.Title = oBookmarkTitel.Anchor.String
End Sub
Ulempen er at det ikke er tydeligt for brugeren hvad titlen er, for det er meget let at ødelægge bogmærket, så det kun er en del af teksten der er bogmærke.
I stedet bruger jeg en brugerdefineret variabel (IndsætFeltFlere felter… på fanen Variable opretter du et Brugerdefineret felt). I dokumentet markerer du feltet og vælger typografi ”Titel”.
Denne makro kopierer det brugerdefinerede felt til dokumentegenskaberne:
Sub TitelFraFelt
oMaster = thisComponent.getTextFieldMasters().getByName("com.sun.star.text.fieldmaster.User.Titel")
thisComponent.DocumentProperties.Title = oMaster.Content
End Sub


Makroen sørger for at feltet i dokumentet overføres til dokumentegenskaberne:


Så er det bare at knytte makroen (vælg selv hvilken af de to du synes er bedst) til en eller flere handlinger, f.eks. når dokumentet gemmes eller når dokumentet eksporteres.
Tilknytning af en makro til en handling kan du gøre under FunktionerTilpas på fanen Hændelser. Du kan sagtens tilknytte samme makro til flere forskellige hændelse.

mandag den 5. december 2016

Nyt i 5.3: Microsoft Office interoperabilitet

Hver eneste version af LibreOffice indeholder forbedringer til både eksport til og import fra Microsoft Office. Her er en kort oversigt over hvilke forbedringer vi kan forvente i forhold til Microsoft Offices .xlsx og .xls:
 • Liggende format (landskab) gemmes nu korrekt ved eksport til .xlsx (MS Excel kompatibel)
 • Skjulte og tomme rækker bliver skjult, ved eksport til .XLSX eller .xls-fil
 • Dispositionskolonner og rækker gemmes korrekt ved eksport til XLSX
 • Ved eksport til .xlsx gemmes XML_outlineLevelRow og XML_outlineLevelCol nøgler korrekt (Office365 kompatibel)
 • Ved efter eksport til XLSX og XLS dannes korrekt kolonnebredden i MS Excel til OS X,
 • Præcis kolonnebredden ifølge MS' specifikation
 • Brugerdefineret formatering, som ikke blev anvendt ved import af XLSX dokumenter
 • Eksport af farvede tomme celler til .xlsx og .xls-dokumenter
 • Kompatibilitet problem med Excel 2007 efter eksport til .xlsx rettet
 • Langsom import af grupperede pivottabeller i .xlsx rettet
 • Talformater:
  • Bevare escape-tegn
  • Brøkformat accepterer '0' ud over '#' og '?'
  • Udvidet LCID kan importeres. Udvidet LCID bruges til at eksportere kalender og lokale tal

søndag den 4. december 2016

Nyt i 5.3: Genstart i sikker tilstand

LibreOffice er et stort og kompliceret program, og med indstillinger, tilpasninger og installerede udvidelser kan det går galt: LibreOffice fungerer pludselig ikke længere.

LibreOffice 5.3 introducerer "Sikker tilstand", som nogle måske kender fra Windows og andre operativsystemer. I LibreOffice kan "Sikker tilstand" tvinges igennem fra menuen "Hjælp - Genstart i sikker tilstand" eller automatisk, hvis LibreOffice ikke kan starte fuldt ud.

Sikker tilstand giver dig nogle valgmuligheder, som du som bruger skal tage stilling til. Dialogen som vises, består af en række handlinger, som du kan vælge mellem.


De øverste handlinger er mindst radikale og de nederste vil få stor indflydelse på dit system. Meningen er at du kan forsøge trinvis fra toppen, og tage et skridt ad gangen.

Mulighederne er følgende:
 • Gendan brugerindstillinger og udvidelser fra seneste brugbare tidspunkt
 • Ignorer alle brugerindstillinger og hardware acceleration
 • Ignorer alle installerede udvidelser
 • Gendan fabriksindstillingerne
 • Avanceret, hvor du kan pakke alle dine indstillinger i en zip-fil og sende dem til programmørerne

torsdag den 1. december 2016

Advarsel

Download aldrig LibreOffice fra andre hjemmesider en LibreOffice.org!

Vi har konstateret, at forskellige firmaer, nyhedsmedier og downloadsider tilbyder LibreOffice gratis, men det er ikke LibreOffice du downloader.

I stedet downloader du et program, som automatisk, og uden at spørge dig, installerer ekstra værktøjslinjer til din internetbrowser og muligvis også andre uønskede programmer.

LibreOffice bør ikke downloades fra andre steder end vores egen hjemmeside https://da.libreoffice.org

Historien om LibreOffice


I 1984 stiftede den 16 årige Marco Börries et selskab i Lüneburg i Tyskland.
Firmaet kaldte han StarDivision. Produktet han havde udviklet var StarWriter, et tekstbehandlingsprogram til hjemmecomputere, som Amstrad PC, som brugte Zilog Z80 processoren. Senere kom StarWriter også til Commodore 64, som senere igen blev videreudviklet til at køre på den 8086-baserede Amstrad PC-1512, hvor programmet blev afviklet vha. MS-DOS 3.2.

Siden blev StarWriter også proteret til DOS, OS/2 Warp og til Windows. Samtidig blev der udviklet yderligere moduler, blandt andet StarBase og StarDraw. Først efter et par år kom også StarCalc med i programpakken.
Sun Microsystems opkøbte firmaet og alle tilhørende rettigheder til StarOffice i 1999 for 73,5 million dollars. Den primære årsag var ikke at Sun ønskede at konkurrere med Microsoft og Corel, men fordi det simpelthen var billigere for Sun at købe StarDivision, end at skulle købe Microsoft licenser til alle sine 42.000 medarbejdere. Suns medarbejdere arbejdede med både Unix og Windows, og Sun havde altså som en af de første, problemer med at udveksle dokumenter mellem forskellige operativsystemer, hvilket StarOffice på ganske få år havde vist de kunne håndtere bedre end Microsoft. Et sekundært mål med opkøbet var, på et tidspunkt, at konkurrere med de markedsledende produkter fra Microsoft og Corel.
Den 19. Juli 2000 offentliggør Sun kildekoden til Star­Office og 1. Maj 2002 frigives OpenOffice.org 1.0 (StarOffice 6.0) under en todelt licens.
I September 2005 blev OpenOffice 2.0 (StarOffice 8) frigivet, som understøttede Windows 98/2000, Linux i386, Solaris 8 Sparc/x86., Mac OS X 10.4 med X11.
Den 27. Januar 2010 blev Sun opkøbt af Oracle for 7.4 milliarder dollars, men aftalen var indgået allerede den 20 April 2009. Forsinkelsen skyldtes primært at både Amerikanske og Europæiske konkurrencemyndigheder skulle godkende opkøbet.
Den 2. September 2010 mødtes en lille gruppe af frivillige bidragsydere på en restaurant i Budapest. Middagen blev afgørende for den forgrening af OpenOffice.org, som senere fik navnet LibreOffice. Her blev der nemlig lagt en detaljeret plan for færdiggørelse og lanceringen.
The Document Foundation blev offentliggjort d. 28. September 2010, samtidig med den første version af LibreOffice. The Document Foundation er grundlaget for udviklingen, og er siden blevet etableret som en fond (Stiftung) under tysk ret. Oracle og IBM var i god tid forinden, blevet inviteret til at blive stiftende medlem af TDF og dermed til at deltage i arbejdet for at gøre OpenOffice.org til et fællesskabsprojekt. Begge firmaer afslog.
De grundlæggende principper i TDF er copyleft licens, ingen overdragelse af programmørens rettigheder, meritokrati, fællesskabsledelse og leverandør­uafhængighed (det er ikke muligt for et firma at kontrollere mere end 30% af stemmerne i nogen af de officielle udvalg).
I December 2010 frigav Oracle OpenOffice.org 3.3, samtidig med Oracle Cloud Office (som ikke var open source).
I Juni 2011 overdrog Oracle al kode, varemærker og andre rettigheder til OpenOffice.org til Apache Software Foundation. Samtlige programmører ansat i udviklingsafdelingen i Hamborg blev ved den lejlighed fyret.
I 2010 blev en række formelle udvalg udpeget, men med det forbehold, at der senest efter 12 måneder skal afholdes et demokratisk valg.
I 2011 blev den første valgte bestyrelse konstitueret.
I 2012 blev samtlige udvalg konstitueret med valgte medlemmer
I 2012 blev TDF registreret som en fond (Stiftung) i Tyskland, og der blev ansat en deltids administrator, hvis opgaver primært er at være sekretær for bestyrelsen og de øvrige udvalg.
TDF har følgende udvalg:
 • Board of directors (Bestyrelsen)
 • Membership Committee (Medlemskommitteen)
 • Engineering Steering Committee (Teknisk styregruppe)
 • Advisory board (Sponsorråd)
 • Community Committee (Fællesskabsudvalget)
Herudover er der en lang række uformelle arbejdsgrupper, bl.a. marketing, dokumentation, tilgængelighed, design og brugeroplevelse, o.s.v.

tirsdag den 29. november 2016

Månedens makrokursus

Også i denne måned har jeg skrevet en række artikler, som forhåbenlig kan hjælpe nogle flere i gang med makroprogrammering. Artiklerne er en skøn blanding af teori og praktiske eksempler:

Calc makro: Kopiere indhold: http://libreofficedk.blogspot.dk/2016/11/calc-makro-kopiere-indhold.html
Fortløbende nummerering: http://libreofficedk.blogspot.dk/2016/11/fortlbende-nummerering.html
Fortløbende nummerering (fortsat): http://libreofficedk.blogspot.dk/2016/11/fortlbende-nummerering-fortsat_8.html
Arrays: http://libreofficedk.blogspot.dk/2016/11/makroe-med-arrays.html
UNO-objekter: http://libreofficedk.blogspot.dk/2016/11/uno-objekter.html
Hvad-nu-hvis: http://libreofficedk.blogspot.dk/2016/11/hvad-nu-hvis.html
Dialog med brugeren: http://libreofficedk.blogspot.dk/2016/11/dialog-med-brugeren.html
Dialog med brugeren (fortsat): http://libreofficedk.blogspot.dk/2016/11/dialoger-og-makroer.html
Aflæse indstillinger med makro: http://libreofficedk.blogspot.dk/2016/11/afls-indstillinger-med-makro.html
Writer: Aflæse markeret tekst: http://libreofficedk.blogspot.dk/2016/11/undersge-markeret-tekst-i-writer-med.html

Du kan finde alle artiklerne her: http://libreofficedk.blogspot.dk/search/label/makro

Artiklerne er tænkt som inspiration til dig, så du selv får lyst til at gå videre med at programmere.

    Er der interesse for flere artikler eller lektioner?
    Synes du artiklerne er udformet på en forståelig måde?
    Er der konkrete emner du gerne vil have jeg tager op (jeg lover ikke noget)?

Send mig en mail eller skriv dit spørgsmål ind i vores forum her: http://forum.liboforum.dk/viewforum.php?f=7&sid=1cae4b6593c9eb783083d615cd986335